Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüm müşteriler web site satın alım işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Inolyzer Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda satış sözleşmesidir.

Madde-1

İşbu sözleşmenin konusu, satıcının alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen web site paketinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde-2

SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Inolyzer Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Adresi: Kâtip Salih Sok. No:9 Koşuyolu Mahallesi, Kadıköy / İstanbul

Tel: 0 (216) 545 55 53
0 (216) 545 55 03

E-posta: info@inolyzer.com

Madde-3

ALICI BİLGİLERİ

Tüm müşteriler: Inolyzer Bilgi Teknolojileri A.Ş. Firmasının doktorsiteleri.com adresinden hizmet satın alma işlemi gerçekleştirenler.

Madde-4

SÖZLEŞME KONUSU ve WEB SİTE PAKET BİLGİLERİ

Web site tasarım hizmetinin demo tasarımları, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer hizmetler doktorsiteleri.com adresinde belirtilmiş olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde-5

GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- Sözleşme konusu hizmet, müşteri gerekli bilgileri verdikten sonra başlar, 7-10 iş günü içerisinde teslim edilir. Bu süreye müşteri tarafından oluşabilecek gecikmeler dahil değildir ve Inolyzer Bilgi Teknolojileri A.Ş. bu gecikmelerden sorumlu değildir.

5.3- Sözleşme konusu hizmetin satın alma işleminden takiben 5 iş günü içerisinde cayma hakkı bulunur. Bu süre dışında yapılan cayma talebi geçersiz sayılır ve SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4- Sözleşme konusu hizmet, Belirtilen süre içerisinde cayma talebinde bulunan müşteriler, ödeme yaptıkları kanal üzerinden geri ödeme tutarlarını 15 iş günü içerisinde geri alacaklardır. Ödeme yapılan kanaldan dolayı gerçekleşen gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.5- Sözleşme konusu hizmetin tesliminden sonra İPTALİ gerçekleştirilemez, SATICI sorumlu tutulamaz.

5.6- Sözleşme konusu hizmette sunulan demo tasarımlar MÜŞTERİNİN sunduğu bilgilere göre değişiklik gösterebilmektedir, bu durumdan SATICI sorumlu tutulamaz.

5.7- SATICI, demo ve paket içeriklerini değiştirme hakkını gizli tutar.

5.8- Hizmetin tesliminden sonra ALICIYA ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili bankaya veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICIYA ödememesi halinde, ALICI kendisi veya ilgili satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan hizmeti 5 iş günü içerisinde SATICIYA göndermek zorundadır.

5.9- SATICI resmî tatiller veya mücbir sebeplerden dolayı geciken hizmet teslimini ALICIYA bildirmekle yükümlüdür.

5.10- ALICI, Kişisel Verilerin Kullanımı Kanunu gereğince satın alma işlemi sonrası AD, SOYAD, TELEFON ve E-Posta gibi kişisel verilerini, SATICI ile paylaşmayı ve kullanımına izin vermeyi kabul etmiştir.

5.11- İşbu sözleşme, tüm müşteriler web site satın alım işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Madde-6

CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya kuruluşa tesliminden itibaren iptal etme hakkına sahip değildir. Alıcının cayma talebinde bulunabilmesi, hizmeti veren kuruluştan satın alımı gerçekleştirdiği tarih dahil beş (5) iş günüdür. Cayma hakkının kullanılabilmesi ve geçerli sayılabilmesi için belirtilen süre içerisinde, SATICI kuruma elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulması gerekmektedir. ALICININ ödediği kanala geri ödemenin yapılabilmesi SATICI tarafından gerçekleştirilir. İlgili kurumla bağlantılı gecikme vb. problemlerden kaynaklı SATICI sorumlu tutulamaz.

Madde-7

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICININ veya SATICININ yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Hizmet talebinin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.